In trong 24 giờ

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả những đơn hàng in kỹ thuật số sẽ được hoàn thành trong vòng 24 giờ: canvas, PP, Decal, Hiflex, standee cuộn, Standee X, tem nhãn (dành cho đơn hàng dưới 50m2)

Thời gian in ấn tính từ lúc nhận được file va 50% tiền cọc (nếu cần thiết). Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6. Nếu đơn hàng không được hoàn thành đúng thời gian, bãn sẽ được giảm giá 50%